Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2014-08>XII Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich – Wrocław 2014

XII Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich – Wrocław 2014

Ponad 30 redakcji zgłosiło swój udział w tegorocznym, 22. już Zjeździe Redaktorów Gazet Akademickich, który w tym roku odbywa się we Wrocławiu, a gospodarzami są redakcje „Głosu Uczelni” – dwumiesięcznika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i „Gazety Uczelnianej” – pisma wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Zjazd rozpocznie się

we wtorek 26 sierpnia o godz. 11.30
w Sali Sesyjnej wrocławskiego Ratusza


gdzie odbędzie się spotkanie z władzami miasta oraz rektorami wrocławskich uczelni. W programie zjazdu przewidziano m.in. wykłady z prawa prasowego i autorskiego, typografii, a także warsztaty dziennikarskie. Podczas zjazdu ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najciekawszy artykuł promujący naukę oraz wręczone będą nagrody i wyróżnienia dla autorów i redaktorów naczelnych gazet akademickich. Szczegółowy program zjazdu dostępny jest pod adresem:
http://www.up.wroc.pl/konferencje/20243/xxii_ogolnopolski_zjazd_redaktorow_gazet_akademickich.html


Pierwszy Zjazd Redaktorów Gazet Akademickich odbył się 22 września 1993 roku w Gdańsku, który zorganizował Ośrodek Informacji i Promocji Uni¬wersytetu Gdańskiego. Wyjątkową okazją, która towarzyszyła ówczesnemu spotkaniu, była uroczystość nadania godności doktora honoris causa prezydentom Niemiec i Francji oraz spotkanie trzech prezydentów (Polski, Niemiec i Francji) z młodzieżą. Już wówczas, u progu transformacji, ukazywało się około 40 tytułów gazet w różnych uczelniach, nie tylko na uniwersytetach, a ówczesny rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Zbigniew Grzonka wyraził opinię, że reformowanie uczelni bez gazet akademickich byłoby praktycznie niemożliwe. Pamiętajmy, że nie było wówczas Internetu jako źródła informacji. W spotkaniu w Gdańsku uczestniczyły dwie redakcje z Wrocławia: „Głosu Uczelni” – miesięcznika obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego oraz „Pryzmatu” – pisma Politechniki Wrocławskiej.

Odtąd zjazdy redaktorów gazet akademickich odbywały corocznie w różnych ośrodkach (w Toruniu, Wrocławiu, Lublinie, Opolu, Katowicach, Częstochowie, Poznaniu, Krakowie, Płocku, Zamościu, Słupsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Białymstoku, Warszawie…). Zjazd we Wrocławiu odbywa się po raz drugi; pierwszy w 1995 roku zorganizowały redakcje „Głosu Uczelni”, „Pryzmatu” oraz wydawanego przez AWF „Życia Akademickiego”.

Obecnie ukazuje się prawie 100 tytułów gazet wydawanych przez uczelnie, nie licząc pism studenckich. Ich wykaz dostępny jest na stronie http://forumakademickie.pl/gazety-akademickie/. Do tej pory jedynie Politechnika Wrocławska zrezygnowała z wydania papierowego gazety i „Pryzmat” dostępny jest wyłącznie jako portal internetowy http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/SitePages/pryzmat.aspx  

Więcej informacji na temat zjazdu udzielą:

  • Dr Ewa JAWORSKA (tel. 607 787 498) – redaktor naczelny „Głosu Uczelni”, dwumiesięcznika Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  • mgr Adam ZADRZYWILSKI (tel. 601 972 353) – redaktor naczelny „Gazety Uczelnianej”, pisma Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Źródło: materiały prasowe, www.up.wroc.pl

kategoria: wydarzenia|20 sierpnia 2014 r.