Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2012-08>WSHE: Trening Zastępowania Agresji

WSHE: Trening Zastępowania Agresji

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku razem z Instytutem „Amity” z Warszawy jest organizatorem kursu trenerskiego pn. Praktyk treningu zastępowania agresji (ART). Trening Zastępowania Agresji (ART) jest metodą rekomendowaną do profilaktyki i socjoterapii agresji i zachowań przemocowych dzieci i młodzieży w szkołach, placówkach socjoterapii, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, zakładach wychowawczych i resocjalizacyjnych. Obecnie ART znajduje też zastosowanie w zmianie zachowań przemocowych osób dorosłych, w zakładach penitencjarnych, psychiatrycznych oraz w  programach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku

Warto zaznaczyć, że Instytut „Amity” prowadzi treningi zastępowania agresji potwierdzone amerykańską licencją współtwórcy ART, dr B. Glicka (G&G Consultants, LLC), i akredytacją jako Professional Aggression Replacement Training (ART) Training Center – Profesjonalne Centrum Szkoleniowe Treningu Zastępowania Agresji (ART). Instytut jest wyłącznym przedstawicielem dr B. Glicka na Polskę.

PRAKTYK TRENINGU ZASTĘPOWANIA AGRESJI

Kurs  wprowadzający „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART)” przeznaczony jest dla osób, które:

 • Pragną doskonalić swoje umiejętności zapobiegania konfliktom w sferze osobistej, rodzinnej lub zawodowej, zwłaszcza, jeżeli mają kłopoty w tych obszarach;
 • Kierują ludźmi, nauczają albo wychowują, albo zawodowo lub niezawodowo pomagają lub zamierzają pomagać ludziom;
 • W swoim otoczeniu mają osoby agresywne, są narażone na potencjalne napaści lub konflikty;
 • Przygotowują się lub doskonalą się w funkcji lub zawodzie trenera umiejętności społecznych, trenera biznesu, prowadzącego kursy i zajęcia grupowe;
 • Zamierzają uzyskać certyfikat Trenera ART.

Na tym kursie nabywa się umiejętności:

 • formułowania komunikatów różnych rodzajów i wyboru odpowiednich zachowań;
 • odważnego komunikowania się;
 • wykonywania umiejętności prospołecznych;
 • kontroli złości;
 • podejmowania decyzji moralnych;
 • oraz kwalifikacje trenera pomocniczego (drugiego trenera) Treningu Zastępowania Agresji (ART).

Kurs obejmuje 30 godzin treningu umiejętności społecznych, kontroli emocji i podejmowania decyzji moralnych plus 10 godzin monitorowanego autotreningu, razem 40 godzin. Kurs kończy się zaświadczeniem uczestnictwa. Osoby, które po kursie odbędą co najmniej 10 godzin autotreningu i zaliczą taką praktykę osobistą, otrzymują certyfikat „Praktyk Treningu Zastępowania Agresji (ART®)”. W trakcie praktyki uczestnicy kursu mogą korzystać (bez dodatkowych opłat) z konsultacji i doradztwa.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KURS:

 • Złożenie dokumentów do dnia 19 października 2012 r.
 • Dokonanie opłaty wpisowej w wysokości 50 zł na konto CEiDZ podane poniżej. Opłata wpisowa jest bezzwrotna i odliczana jest z całości kosztów kursu.
  Bank Ochrony Środowiska S.A. O.Włocławek
  nr konta: 82 1540 1069 2001 8721 8809 0002
  Tytuł przelewu: imię i nazwisko, CEiDZ – kurs ART.
 • Rekrutacja na szkolenie trwa do wyczerpania limitu miejsc określonego przez prowadzących.

Zapisy prowadzone będą przez Centrum Edukacji i Doskonalenia Zawodowego przy WSHE, począwszy od dnia 22 sierpnia 2012 r.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy;
 • kserokopia dowodu osobistego (obie strony);
 • kopia uiszczenia opłaty wpisowej.

Zasady płatności za szkolenie:

 1. Płatność w 1 racie: 1500 zł – płatne do końca listopada 2012 r.
 2. Płatność w 6 równych ratach (za każdy miesiąc szkolenia) po 250 zł – płatne do 10 dnia każdego miesiąca szkolenia.

Gdzie pobierać i składać dokumenty oraz uzyskiwać informacje:

Centrum Edukacji i Doskonalenia Zawodowego przy WSHE
Collegium Maius WSHE, ul. Okrzei 94, 87-800 Włocławek, pok. 108 [I p.]
tel. (54) 42-52-007 wew. 63 lub 660-718-253
e-mail: ceidz@wshe.pl

Źródło: www.wshe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2168:trening-zastpowania-agresji-&catid=2:strona-gowna

kategoria: warsztaty|14 sierpnia 2012 r.