Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Uczelnie w Polsce>Uczelnie w Polsce

Uczelnie w Polsce

Polska jest jedynym krajem w Europie, w którym funkcjonuje tak duża liczba szkół prywatnych i publicznych. Od lat 90-tych w Polsce obserwowano zjawisko silnego wzrostu ich liczby. Na tak wysoką dynamikę wzrostu ośrodków edukacyjnych w naszym kraju miało wpływ wiele czynników.

Jednym z nich był ogromny popyt na studia wyższe, który w połączeniu z wyżem demograficznym oraz wymogi rynku pracy w sektorze prywatnym i publicznym.

Uczelnie w Polsce - aktualny obraz

Wzrost zapotrzebowania na studia spowodował wzrost liczby szkół w Polsce. Obecnie ich liczba przyprawia o zawrót głowy, który przede wszystkim może skłaniać do refleksji na temat jakości ośrodków edukacyjnych i studiów. W Polsce działa 470 podmiotów. Wśród tej silnej grupy szkół 132 to uczelnie państwowe, a 338 uczelnie prywatne. Wg danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na studiach wyższych w Polsce kształci się prawie 2 miliony studentów. Polskie szkolnictwo prezentuje jeden z najwyższych na świecie wskaźników oraz największą liczbę instytucji szkolnictwa wyższego w Europie. Czy jest się czym faktycznie chwalić? Czy taka liczba uczelni to wyznacznik jakości kształcenia?

W 1990 roku studiowało w Polsce około 400000 osób. Wykształcenie wyższe posiadało około 7%. Zmiany ustroju wymusiły zmiany priorytetów i wartości, głównie wartości kandydata na rynku pracy. Niezmiernie ważne stało się wykształcenie i dyplom ukończenia studiów, który gwarantowały wyłącznie uczelnie. Wymogi rynku zdeterminowały rozwój sektora szkolnictwa wyższego, a co za tym idzie wzrost liczby podmiotów. Już w roku akademickim 1992/1993 funkcjonowały 124 uczelnie w Polsce, w tym 18 to prywatne. W roku akademickim 1995/1996 studia oferowało 179 szkół, w tym 80 to uczelnie prywatne. Ostatnie dane wskazują utrzymanie trendu bowiem rok akademicki 2010/2011 wskazuje na 470 placówek wyższych, w tym 338 prywatnych.

"Polska jest jedynym krajem w Europie, 
w którym działa tak duża liczba uczelni prywatnych i publicznych."

Katalog uczelni

Wzrost liczby placówek nie warunkuje jednak wzrostu jakości kształcenia, wręcz przeciwnie. Duża liczba zainteresowanych studiami i ogromna liczba uczelni wpływają na powstanie bardzo zróżnicowanych programów nauczania. Obok bardzo dobrych programów, występujących zarówno w najbardziej znanych i najlepszych uczelniach państwowych, takich jak – Uniwersytet WarszawskiUniwersytet JagiellońskiPolitechnika WarszawskaSzkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Poznański oraz Politechnika Wrocławska czy też w najlepszych szkołach prywatnych, istnieje duża liczba programów słabych, szczególnie na studiach zaocznych w obu sektorach uczelni (placówki państwowe i prywatne).

Najbliższe lata przyniosą spadek liczby szkół wyższych, ponieważ abiturienci coraz częściej kierują się ściśle przyjętymi, jakościowymi kryteriami wyboru studiów, by zapewnić sobie możliwie łatwy start kariery zawodowej. Przyczyni się do tego, także niż demograficzny.

Jak wybierać uczelnie w Polsce? Czym kierować się przy wyborze zawodu? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w kolejnym felietonie. Poznaj bliżej wybrane szkoły wyższe: zapraszamy do katalogu uczelnie. Czytaj także: Kariera zawodowa = najlepsze uczelnie? Jak wybrać najlepszą uczelnię?

Masz do wyboru następujące filtry:

Uczelnie państwowe i prywatne

Uczelnie: akademie, politechniki uniwersytety, szkoły zawodowe

Uczelnie wg województw

Dzień otwarty w Akademii Leona Koźmińskiego – biznes chiński

Azja coraz częściej staje się jedną z kluczowych biznesowych destynacji wielu polskich firm. Jak rozmawiać z partnerami z Chin? Czy dobrze rozumiemy ich ku...
kategoria: wydarzenia|11 września 2017 r.|czytaj więcej

Zmarł Profesor Jerzy Młynarczyk, Rektor WSAiB

Dr Tomasz Białas, Prorektor WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni: "Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JM Rektora WSAiB prof. Jerzego Młynarczyka. Od...
kategoria: aktualności|10 września 2017 r.|czytaj więcej

Studiuj w PWSZ w Zamościu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu posiada bogatą ofertę edukacyjną, która tworzona jest w oparciu o obserwację zapotrzebowania na rynku pr...
kategoria: uczelnie|4 marca 2014 r.|uczelnia