Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
ul. Żołnierska 53, 71-210 Szczecin
tel. 918149410
faks: 918149440
http://www.zpsb.szczecin.pl

Konto bankowe:
Bank PeKaO SA, II/O Szczecin
77124039271111000041000012

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt