Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
al. Kijowska 14, 30-079 Kraków
tel. 126356805, 126356806
faks: 126356804
e-mail: b.budka@wszib.edu.pl
http://www.wszib.edu.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt