Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie
ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa
tel. 228229623
faks: 226688628
e-mail: warszawa@wspkorczak.eu
http://warszawa.wspkorczak.eu/

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

O uczelni

Misją WSP im. Janusza Korczaka jest kształcenie ustawiczne, dokonujące się przez całe życie. Uczelnia rozwija ofertę krótkich form kształcenia i doskonalenia ludzi dorosłych, a także kieruje działania edukacyjne do seniorów oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 4.4
Oceń uczelnię

Oferta

studia licencjackie

 • Filologia
 • Pedagogika
 • Politologia
 • Praca socjalna

studia magisterskie

 • Pedagogika
 • Politologia

studia podyplomowe

 • Asystent osoby niepełnosprawnej z elementami pedagogiki specjalnej
 • Asystent osoby starszej z opieką paliatywną
 • Asystent rodziny
 • Coaching w edukacji
 • CSR i etyka w biznesie
 • Doradztwo personalne
 • Doradztwo zawodowe
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessorii
 • Edukacja przedszkolna Montessori
 • Edukacja wczesnoszkolna Montessori
 • Gender Studies
 • Interwencja kryzysowa – przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Komunikacja w biznesie
 • Logopedia
 • Nowe formy badań marketingowych i społecznych
 • Opieka paliatywna z elementami psychoonkologii i opieki hospicyjnej
 • Penicjarystyka
 • Prawa i wolności człowieka w funkcjonowaniu instytucji publicznych
 • Przywództwo w społecznościach lokalnych
 • Samorząd terytorialny
 • Samorząd terytorialny i nowe zarządzanie publiczne
 • Terapia i profilaktyka uzależnień
 • Wczesna edukacja Montessori i opieka nad dzieckiem
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie oświatą
 • Zarządzanie oświatą