Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
ul. Nadrzeczna 7, 42-200 Częstochowa
tel. 343655802
faks: 343245912
e-mail: rekrutacja@wsl.edu.pl
http://www.wsl.edu.pl

Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt