Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel. 856785867, 856785823
faks: 856785918
e-mail: wsfiz@wsfiz.edu.pl
http://www.wsfiz.edu.pl

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

O uczelni

Kształtowanie polityki jakości jest podstawowym celem strategicznym funkcjonowania i rozwoju WSFiZ w Białymstoku i obejmuje: kształcenie studentów z uwzględnieniem Procesu Bolońskiego, standardów nauczania i minimów kadrowych w celu ich przygotowania do pracy zawodowej zgodnie z potrzebami społeczeństwa i gospodarki oraz rozwój kształcenia ustawicznego, działania zmierzające do wychowania studentów w poczuciu odpowiedzialności za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych z uwzględnieniem działalności kół naukowych, prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi w celu wymiany studentów, kadry i myśli naukowo-technicznej, upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych, doskonalenie obsługi studentów.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 7.8
Oceń uczelnię

Oferta