Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie
ul. Westerplatte 11, 31-033 Kraków
tel. 126832404, 126832407
e-mail: rekrutacja@wse.krakow.pl
http://www.wse.krakow.pl

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt