Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
tel. 124311890
faks: 124311882
e-mail: rekrutacja@wsei.edu.pl
http://www.wsei.edu.pl

Konto bankowe:
Bank Pekao SA, O/Kraków
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt