Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie
ul. Św. Filipa 17, 31-150 Kraków
tel. 124311890
faks: 124311882
e-mail: rekrutacja@wsei.edu.pl
http://www.wsei.edu.pl

Konto bankowe:
Bank Pekao SA, O/Kraków
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie

O uczelni

Misją Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie, jaka legła u podstaw utworzenia uczelni, jest kształcenie specjalistów w zakresie informatyki i zarządzania, w sposób odpowiadający wymogom innowacyjności i przedsiębiorczości oraz aktualnym i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego. Konsekwencją tak nakreślonej misji było przyjęcie odpowiednich celów kształcenia, z których najważniejsze to: położenie nacisku na wiedzę odpowiadającą europejskim standardom edukacyjnym, tworzenie specjalności zawodowych odpowiadających potrzebom rynku pracy, pobudzanie aktywności zawodowej studentów oraz pomoc absolwentom w zdobyciu pracy i doskonaleniu kwalifikacji.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 7.1
Oceń uczelnię

Oferta