Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
ul. Ks. Bpa St. Adamskiego 7, 40-069 Katowice
tel. 322577818, 322519650
faks: 322572354
e-mail: info@wsbif.pl
http://www.wsbif.pl

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A., O/Regionalny w Katowicach
62 1050 1214 1000 0022 5607 9894

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

O uczelni

Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, od chwili powstania do dnia dzisiejszego ma jasno sprecyzowane cele, a mianowicie: być szkołą elitarną, w której student nie jest anonimowy, kształcić absolwentów przygotowanych do podjęcia pracy nie tylko w bankach, ale w instytucjach finansowych mogących przyczynić się do rozwoju sektora usług finansowych, wpajać zasady etyki zawodowej, aby przyszli absolwenci stanowili kadrę nie tylko  o wysokich kwalifikacjach, ale również kierującą się zasadami postępowania etycznego, podejmować przedsięwzięcia na rzecz integracji środowiska akademickiego.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 3.4
Oceń uczelnię

Oferta