Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dane kontaktowe

Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa
tel. 225720913, 225720998
faks: 225720154
e-mail: wum@wum.edu.pl
http://www.wum.edu.pl
NIP: 525-00-05-828
REGON: 000288917

Warszawski Uniwersytet Medyczny

O uczelni

Uczelnia kształci młodych ludzi w oparciu o nowoczesne programy nauczania i standardy europejskie. Aktywnie uczestniczy w europejskich programach wymiany studentów i pracowników naukowo–dydaktycznych, takich jak LLP–Erasmus i Ceepus. Bierze również udział w czterech sieciach tematycznych Erasmusa, których głównym celem jest wspieranie innowacyjności i podnoszenie jakości kształcenia akademickiego, a także opracowywanie wspólnych projektów, metod nauczania i ich kryteriów oceny w medycynie, stomatologii i farmacji. Warszawski Uniwersytet Medyczny od wielu lat współpracuje z różnymi ośrodkami naukowo–badawczymi z całego świata, m.in. z Niemczech, Francji, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Holandii i USA. W ramach tej współpracy prowadzona jest wymiana osobowa, wspólne projekty naukowo-badawcze, a także wydawane są liczne publikacje naukowe.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 8.1
Oceń uczelnię

Oferta