Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane kontaktowe

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
tel. 61 846 6400
e-mail: rekrutacja@up.poznan.pl
http://www.puls.edu.pl

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O uczelni

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia dynamiczna o znaczącej roli dla regionu i kraju, uczelnia o ponad 100 letnim rodowodzie i ugruntowanych tradycjach akademickich. 

Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.
W swej misji uczelnia nawiązuje do wybitnego patrona uniwersytetu – Augusta hrabiego Cieszkowskiego – znakomitego Wielkopolanina, wybitnego filozofa, mecenasa nauki i edukacji rolniczej.  

Oferta dydaktyczna uczelni i programy studiów zapewniają kształcenie na wysokim poziomie teoretycznym i praktycznym, na kierunkach związanych z szeroko pojętym środowiskiem przyrodniczym, jego zagospodarowaniem i ochroną, także produkcją i przetwarzaniem żywności. Ostatnie z uruchomionych to: Inżynieria i gospodarka wodna, Ekoenergetyka, Medycyna roślin, Projektowanie mebli, Weterynaria a od 2014 roku oferujemy nowe studia na kierunku: Inżynieria rolnicza.

Szeroki wachlarz edukacyjny i wysokie standardy kształcenia zapewniają naszym absolwentom liczne możliwości na rynku pracy.

Uczelnia kształci około 12 000 studentów na studiach pierwszego stopnia, w większości kończących się tytułem zawodowym inżyniera, studiach magisterskich i doktoranckich oraz anglojęzycznych.

kliknij i odwiedź naszą stronę
Ocena uczelni w naszym rankingu: 6.8
Oceń uczelnię

Oferta

studia licencjackie

 • Biologia
 • Dietetyka
 • Ekonomia
 • Finanse i rachunkowość
 • Gospodarka przestrzenna
 • Polityka społeczna
 • Turystyka i rekreacja

studia magisterskie

 • Architektura krajobrazu
 • Biologia
 • Biotechnologia
 • Dietetyka
 • Ekonomia
 • Informatyka i agroinżynieria
 • Inżynieria biotworzyw
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria rolnicza
 • Leśnictwo
 • Medycyna roślin
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Rolnictwo
 • Technologia drewna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Turystyka przyrodnicza
 • Zootechnika

studia inżynierskie

 • Architektura krajobrazu
 • Biotechnologia
 • Ekoenergetyka
 • Gospodarka przestrzenna
 • Informatyka i agroinżynieria
 • Inżynieria biotworzyw
 • Inżynieria i gospodarka wodna
 • Inżynieria środowiska
 • Inżynieria rolnicza
 • Leśnictwo
 • Medycyna roślin
 • Ochrona środowiska
 • Ogrodnictwo
 • Projektowanie mebli
 • Rolnictwo
 • Technologia drewna
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Towaroznawstwo
 • Zootechnika

studia magisterskie jednolite

 • Weterynaria

Galeria zdjęć