Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Gdańska Szkoła Wyższa>Oceń uczelnię

Dane kontaktowe

Gdańska Szkoła Wyższa
ul. Wydmy 3, 80-656 Gdańsk
tel. 583050812, 583050889
faks: 583050812 wewn. 40
e-mail: gsw@gsw.gda.pl
http://www.gwsa.pl

Konto bankowe:

33 1440 1345 0000 0000 0219 6198

Gdańska Szkoła Wyższa

prestiż uczelni
012345678910
poziom kadry naukowej
012345678910
atrakcyjność oferty kształcenia
012345678910
jakość współpracy międzynarodowej
012345678910
innowacyjne technologie w nauczaniu
012345678910
perspektywy pracy dla absolwentów
012345678910
oferta zajęć pozadydaktycznych
012345678910
możliwość rozwijania pasji i zainteresowań
012345678910
atmosfera panująca na uczelni
012345678910


Średnia ocena przyznanych punktów:
0
pkt