Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Dane kontaktowe

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ul. Raciborska 37, 40-074 Katowice
tel. 322055024, 322516989
faks: 322518967
http://www.asp.katowice.pl

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

O uczelni

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach rozpoczęła działalność 1 września 2001 roku. Nowopowstała uczelnia rozpoczęła swoją działalność jako szkoła jednego wydziału - Wydziału Grafiki (dziś Wydziału Grafiki, Malarstwa i Wzornictwa), ale z trzema odrębnymi kierunkami: grafiką, wzornictwem i malarstwem. W 1999 roku uruchomione zostały Wieczorowe Studiach Licencjackie, które poszerzają w istotny sposób ofertę edukacyjną. Dzięki wytrwałym zabiegom uwieńczonym dobrym skutkiem, pierwszy rok studiów w nowej Akademii rozpoczęło 45 studentów na studiach dziennych i 24 na studiach licencjackich.   Mogąc dziś kontynuować najlepsze tradycje kształcenia artystycznego, Akademia konsekwentnie wychodzi naprzeciw nowym oczekiwaniom społecznym i potrzebom regionu. Konieczna restrukturyzacja regionu wyznacza kontekst działania nowej uczelni, ale wyzwaniem dla niej staje się przeciwdziałanie postępującej tendencji degradacji kultury w otoczeniu przemysłowego monopolu.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 7.0
Oceń uczelnię

Oferta