Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Akademia Polonijna w Częstochowie

Dane kontaktowe

Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa
tel. 343684200, 343684201
faks: 343249662
http://www.ap.edu.pl

Akademia Polonijna w Częstochowie

O uczelni

Akademia Polonijna w Częstochowie to uczelnia akademicka na miarę XXI wieku w coraz większym stopniu ukierunkowana jest na aspekt społeczno-gospodarczy. Fakt ten odzwierciedla się najpełniej w „polityce” kształcenia opartej na wiedzy. Akademia Polonijna w Częstochowie determinuje rozwój społeczno-gospodarczy, przyczyniając się tym samym do szeroko pojętego dobra jednostki, dobra konkretnych grup społecznych, a w końcu dobra całego społeczeństwa.

Akademia Polonijna w Częstochowie dostosowuje kierunki kształcenia do potrzeb rozwoju gospodarczego, zwłaszcza w odniesieniu do grup społecznych zarówno lokalnych, jak i globalnych. Poziom przekazywanej wiedzy odpowiada współczesnym wymogom w zakresie naukowo-dydaktycznym i kulturowym, łącząc młodzież różnych stron świata i Europy poprzez wzajemną wymianę.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 7.5
Oceń uczelnię

Oferta