Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Dane kontaktowe

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa
tel. 225893600
faks: 226581118
e-mail: aps@aps.edu.pl
http://www.aps.edu.pl/
NIP: 525-00-05-840
REGON: 000001488

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

O uczelni

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przygotowuje kadrę o najwyższych kwalifikacjach. Naszym zadaniem jest kształtowanie wysokiego poziomu kultury pedagogicznej absolwenta, otwartości na sprawy dzieci, młodzieży i dorosłych, postawy życzliwości i gotowości do dialogu oraz umiejętności komunikowania się i nawiązywania kontaktów społecznych. Studia w APS formują u słuchaczy postawę odpowiedzialności zawodowej i służebności wobec społeczeństwa. Swą powinnością Uczelnia czyni zadanie krzewienia wśród studentów poszanowania wartości humanistycznych i uznania dla postaw charakteryzujących się opiekuńczością, tolerancją, łączeniem podejścia racjonalnego z serdecznością, dobrze pojętego profesjonalizmu z pedagogiką dialogu.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 7.2
Oceń uczelnię

Oferta