Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Dane kontaktowe

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
al. gen. Antoniego Chruściela "Montera", 00-910 Warszawa
tel. 226814000
faks: 226813175
http://www.aon.edu.pl

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

O uczelni

Celem studiów w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie AON jest uzyskanie przez jej wojskowych absolwentów wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. W przypadku osób cywilnych Akademia Obrony Narodowej w Warszawie AON kształci studentów na potrzeby obronności państwa. Po ukończeniu studiów można podjąć pracę w każdej instytucji administracji centralnej lub samorządowej związanej z obronnością i bezpieczeństwem kraju, np. Ministerstwie Obrony Narodowej, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, urzędach wojewódzkich i marszałkowskich, urzędach miast, powiatów i gmin, a także w instytucjach badawczo-naukowych.

Ocena uczelni w naszym rankingu: 6.7
Oceń uczelnię

Oferta