Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2014-03>Studiuj w PWSZ w Zamościu

Studiuj w PWSZ w Zamościu

7 czerwca 2005 r. powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, a 29 września 2009 r. nadano uczelni imię Szymona Szymonowica. Na przestrzeni lat PWSZ w Zamościu rozwijała się i modernizowała. Dzięki tym zabiegom uczelnia, wciąż nawiązująca do historii Zamościa i tradycji Akademii Zamojskiej, stała się nowoczesną i jedyną tego typu uczelnią w regionie.


Dbamy o jakość kształcenia

W PWSZ w Zamościu studiowanie na poziomie studiów licencjackich i inżynierskich jest  bezpłatne. Zaś tym, którzy po uzyskaniu dyplomu czują niedosyt wiedzy, oferujemy możliwość dalszej edukacji na studiach podyplomowych. Wysoka jakość kształcenia na naszej uczelni to zasługa wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, która wywodzi się z największych ośrodków naukowych w kraju, jak i za granicą. To, co nas wyróżnia spośród innych uczelni, to wyjątkowe podejścia do studenta. Ze względu na małe grupy wykładowe każdy, kto wybrał edukację w naszej uczelni, jest postrzegany indywidualnie. Nasi pracownicy naukowi wspierają rozwój studenta i każdemu z nich poświęcają wystarczającą ilość czasu.
PWSZ w Zamościu posiada bogatą ofertę edukacyjną, która tworzona jest w oparciu o obserwację zapotrzebowania na rynku pracy. W naszej uczelni można podjąć studia stacjonarne i niestacjonarne na następujących kierunkach: mechanika i budowa maszyn, matematyka, turystyka i rekreacja, politologia, filologia angielska. Jeszcze większa różnorodność kierunków do wyboru czeka tych, którzy zdecydują się na studia podyplomowe.

Idziemy z duchem czasu

Władze PWSZ w Zamościu doskonale zdają sobie sprawę z tego, iż aby zapewnić studentom perspektywy dalszej kariery, należy kształcić nowocześnie. W tym celu tworzone są nie tylko nowe kierunki studiów, ale podejmowane są również liczne inwestycje, których celem jest zapewnienie naszym studentom kształcenie na prawdziwie europejskim poziomie.
Jedną z tego typu inwestycji  jest Centrum Badań i Transferu Technologii PWSZ w Zamościu, w którym powstały: Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Mechaniki, Laboratorium Matematyki Stosowanej i Optymalizacji Procesów, Pracownia Geograficznego Systemu Informacji (GIS). Do Centrum Badań i Transferu zakupiono ponad 180 maszyn i urządzeń o wartości 13,7 mln zł.

Uczelnia posiada już dobrze wyposażone laboratoria, jednak w 2015 r. zostaną one wzbogacone o nowe urządzenia. Na zakup aparatur i urządzeń badawczych uczelnia wyda 11 mln zł. Dzięki nowoczesnej aparaturze studenci będą mogli brać udział w projektach badawczych, wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas zajęć w praktyce, a także szkolić swoje umiejętności. Nowo powstałe laboratoria przyczynią się również do zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelnią a przemysłem i przedsiębiorcami.
Innym przedsięwzięciem, mającym na celu unowocześnienie edukacji, jest umożliwienie studentom korzystania z tabletów. Każdy student pierwszego roku może starać się o tablet, który jest do jego dyspozycji nie tylko na uczelni, ale również poza jej terenem. Tablety w dużej mierze ułatwiają edukację, pozwalają na dostęp do informacji oraz szybki kontakt z wykładowcami. Dodatkowo wszyscy, którzy znajdują się w budynkach dydaktycznych PWSZ w Zamościu, mają nieograniczony i bezpłatny dostęp do Internetu.

Myślimy globalnie

W dobie globalizacji niezbędna jest współpraca z zagranicznymi uczelniami oraz przedsiębiorcami. Dzięki podpisanym przez uczelnię porozumieniom z ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami, studenci uczelni mają możliwość wyjazdu na część studiów oraz praktyki za granice w ramach programu Erasmus+.
Studenci wyjeżdżający za granicę otrzymują specjalne stypendia na pokrycie kosztów pobytu. Okres pobytu na studiach w uczelni zagranicznej lub praktyce jest uznawany za równoważny z okresem studiów w zamojskiej PWSZ lub odbyciem praktyk w kraju. Uczestnictwo w programie daje im szansę na zdobycie nowego, europejskiego doświadczenia i lepsze przygotowanie się do przyszłej pracy zawodowej.


Troszczymy się o naszych studentów

PWSZ w Zamościu, będąc uczelnią publiczną, posiada bogato rozbudowany system stypendialny: stypendium socjalne; stypendium rektora; stypendium ministra za osiągnięcia w nauce; stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe, a także stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych i zapomogi.
Biuro Karier i Praktyk Studenckich zajmuje się natomiast wspieraniem naszych studentów w rozwoju zawodowym oraz pomocą w późniejszym odnalezieniu się na rynku pracy. W miarę rozwoju uczelni, BKiPS stara się rozszerzać współpracę z podmiotami gospodarczymi, instytucjami publicznymi i szkołami, nie tylko z naszego regionu. Losy naszych absolwentów nie są nam obojętne, dlatego BKiPS poczyniło kroki w kierunku badania sytuacji zawodowej byłych studentów poprzez stworzenie platformy do badania losów absolwentów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę: www.pwszzamosc.pl

 

Źródło: materiały prasowe, www.pwszzamosc.pl

kategoria: uczelnie|4 marca 2014 r.