Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
badanianaukowe.edu.pl_banner_960x150.jpg
Strona główna>Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach>Psychologia
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach

Dane kontaktowe

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach
ul. Kossutha 9, 40-844 Katowice
tel. 327506080
e-mail: rekrutacja.katowice@swps.edu.pl
http://www.swps.pl/

Lokalizacja

Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Katowicach

Psychologia

Studia niestacjonarne licencjackie na kierunku psychologia*

 

Opis kierunku

Psychologia jest dziedziną, która pomaga poznać i zrozumieć człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych i na różnych etapach życia. Daje ogólny obraz tego, jak działa psychika człowieka, i jak odbiera on otaczający go świat, jak go przeżywa i jak reaguje w różnych sytuacjach. Taka wiedza pozwala nieść profesjonalną pomoc nie tylko ludziom zdrowym i dobrze funkcjonującym, choć zmagającym się z przejściowymi trudnościami, ale także osobom mającym poważne problemy psychiczne i trudności w dostosowaniu się do wymogów otoczenia.

W dziedzinie stosunków międzyludzkich psycholog może pomagać rodzinie w rozwiązywaniu napięć i konfliktów między małżonkami, rodzicami i dziećmi, wspierać społeczności, które przeżywają kryzysy oraz pomagać ludziom dotkniętym katastrofami losowymi. Psycholog jest też osobą, do której można zwrócić się o pomoc w przypadkach uzależnień od alkoholu i narkotyków, Internetu, seksu czy zakupów.

Problemy utrzymania zdrowia, a w sytuacji jego utraty, przeżywania choroby są także domeną oddziaływań psychologicznych. W przypadkach zaburzeń funkcjonowania psychicznego czy poważnej choroby psychicznej, psycholog wspiera leczenie medyczne oraz może prowadzić pomoc i działania psychoterapeutyczne pomagające choremu odnaleźć się na nowo w życiu.

We współczesnym świecie dla wielu ludzi ważny jest rozwój osobisty i zawodowy. Dla nich psycholog – coach to trener pomagający w osiąganiu szczytów ich marzeń. Psycholog w sferze świata biznesu może doradzać i wspierać człowieka pracującego oraz zespoły zadaniowe: wzmacniać kompetencje menedżerów, pomagać w doborze pracownika do wymagań i dostosowaniu wymagań do pracownika, zwiększać efektywność działań przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie wiedzy psychologicznej w dziedzinie marketingu i reklamy.

Atuty kierunku

  • Nowoczesny program studiów oparty o najnowsze badania naukowe pozwala studentom zdobyć umiejętności praktyczne i zawodowe konieczne w działalności pomocowej i doradczej.
  • Specjalności opracowane stosownie do potrzeb rynku pracy i wyzwań współczesnego świata przygotowują studentów do pracy w Polsce oraz za granicą.
  • Studenci mają możliwość rozwinięcia umiejętności badawczych, niezbędnych do prowadzenia własnych prac empirycznych.

Specjalności

3-letnie studia I stopnia:

* program na etapie oceny przez Polską Komisję Akredytacyjną