Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2017-05>Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 - już jest!

Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017 - już jest!

Najlepsze studia w Polsce dające tytuł inżyniera oraz magistra inżyniera wskazał pierwszy Ranking Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017. Oceniono 21 najpopularniejszych dyscyplin studiów technicznych. Ranking prezentuje 311 najlepszych programów studiów, które są prowadzone na 288 wydziałach w 26 polskich uczelniach akademickich.

Wśród uczelni, których studia zajęły pierwsze miejsca w poszczególnych dyscyplinach na czele jest Politechnika Warszawska (12 najlepszych programów), przed Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Wrocławską (po 3 programy) oraz Politechniką Śląską (2 programy).

Ranking Studiów Inżynierskich, pionierski w Polsce, adresowany jest do tegorocznych maturzystów, którzy już wkrótce wybierać będą uczelnię i kierunek studiów.

- Zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia inżynierskiego leży w interesie polskiej gospodarki - mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, pomysłodawca Rankingu Studiów Inżynierskich. - Chcemy pomóc młodym ludziom w precyzyjnym wyborze kierunku studiów w obszarze dyscyplin technicznych, najbardziej potrzebnych gospodarce i dających dobre perspektywy zatrudnienia i zarobków.

Zasady Rankingu, w tym kryteria i ich wagi, opracowała Kapituła, pracująca pod kierownictwem prof. Michała Kleibera, w skład której wchodzą zarówno eksperci z zakresu szkolnictwa wyższego, jak i przedstawiciele różnych dziedzin przemysłu.

Do oceny studiów użyto 13 wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Są to:

 • PRESTIŻ - mierzony poprzez: badanie opinii kadry akademickiej;
 • ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY - mierzone poprzez: badanie opinii pracodawców (realizowane przez "IBM Indicator") oraz badanie "Ekonomiczne Losy Absolwentów" (realizowane przez MNiSW);
 • POTENCJAŁ AKADEMICKI - wskaźniki: ocena parametryczna MNiSW, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, nadane stopnie naukowe;
 • EFEKTYWNOŚĆ NAUKOWA - wskaźniki: publikacje, cytowania, indeks Hirsha;
 • POTENCJAŁ DYDAKTYCZNY - wskaźniki: jakość przyjętych na studia, dostępność kadr wysokokwalifikowanych dla studentów, wyróżniająca ocena PKA oraz akredytacje środowiskowe;
 • INNOWACYJNOŚĆ - wskaźnik: patenty i prawa ochronne.

W pierwszej edycji Rankingu Studiów Inżynierskich ocenione zostały następujące kierunki: automatyka i robotyka * architektura i urbanistyka * biotechnologia * budownictwo * elektrotechnika * elektronika i telekomunikacja * energetyka * fizyka techniczna * geodezja i kartografia * górnictwo i geologia * inżynieria biomedyczna * inżynieria materiałowa * logistyka * inżynieria chemiczna * inżynieria środowiska * zarządzanie i inżynieria produkcji * kierunki IT (informatyka) * mechanika i budowa maszyn * mechatronika * technologia chemiczna * transport.

Pełne wyniki Rankingu znajdują się na stronie: www.engineering.perspektywy.pl.

Zwycięzcy I Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017:

ARCHITEKTURA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Architektury,
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury,
 3. Politechnika Śląska, Wydział Architektury.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki.

BIOTECHNOLOGIA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny,
 2. Politechnika Śląska, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki,
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny.

BUDOWNICTWO

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego,
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej,
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.

ELEKTRONIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji,
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki.

ELEKTROTECHNIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny.
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny.

ENERGETYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw,
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny.

FIZYKA TECHNICZNA

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej,
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki,
 3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki.

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii,
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii,
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu,
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii.

INFORMATYKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej,
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki,
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych,
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej.

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny,
 3. Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki,
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej,
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 1. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Środowiska.

LOGISTYKA

 1. Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania,
 2. Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,
 3. Politechnika Opolska, Wydział Inżynierii Produkcji i Logistyki.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

 1. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki,
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa,
 3. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny.

MECHATRONIKA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Mechatroniki,
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny,
 3. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny,
 2. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny,
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii.

TRANSPORT

 1. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu,
 2. Politechnika Śląska, Wydział Transportu,
 3. Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny.

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

 1. Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny,
 2. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji,
 3. Politechnika Warszawska, Wydział Zarządzania.

Dodatkowe informacje: Anna Wdowińska, e-mail: a.wdowinska@perspektywy.pl.

Organizator Rankingu: Perspektywy.
Partnerzy Rankingu: Delphi Poland, Flextronics International, IDT Poland.

kategoria: ranking szkół wyższych|27 maja 2017 r.