Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2013-06>Konferencja Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce

Konferencja Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową „Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe w Polsce: dokonania, stan obecny, perspektywy”. Konferencja organizowana jest we współdziałaniu z Konferencją Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ). Wydarzenie odbędzie się w dniach  27-28 czerwca 2013 roku w siedzibie uczelni.

Będzie to okazja do wymiany doświadczeń oraz upowszechnienia wyników badań i analiz prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Celem konferencji jest przedstawienie roli i miejsca PWSZ w systemie szkolnictwa wyższego, opis sposobów i efektów funkcjonowania oraz wskazanie kierunków rozwoju na przyszłość.

Konferencja wpisuje się w ważne dla tego typu uczelni wydarzenia, jakim są: 15-lecie Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych i opublikowanie „Raportu 15-lecia PWSZ – Uczelnie Przyszłości”, przygotowanego przez czasopismo „Perspektywy” i KRePSZ.

Patronatem Honorowym Konferencję objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman.

Źródło: www.pswbp.pl

kategoria: konferencje|14 czerwca 2013 r.