Najlepsze uczelnie
Ranking uczelni - TOP 10 Najlepsze uczelnie - RSS Najlepsze uczelnie - Twitter Najlepsze uczelnie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2013-05>Fabryki licencjatów i magistrów do odstrzału

Fabryki licencjatów i magistrów do odstrzału

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczyna walkę z nijakimi uczelniami, które zdaniem Ministerstwa psują opinię na temat szkolnictwa wyższego. Zdaniem Darii Nałęcz jest wiele uczelni, które oszukują i studentów i kadrę akademicką. Ministerstwo chce wypracować zbiór uprawnień, który pozwoli usunąć z rynku te uczelnie, które oferują studia niskiej jakości, które w konsekwencji nie służa młodym ludziom, gdyż nie zwiększają ich wartości na rynku pracy pomimo poświęcenia nawet 5 lat nauki i często niemałych pieniędzy. 

W projekcie założeń do nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym
przygotowano zbiór kryteriów oceny,
który stanie się narzędziem do wyeliminowania niskiej jakości szkół wyższych.

Czy to pomoże odsiać szkoły będące obecnie legalnymi fabrykami licencjatów i magistrów?

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce mieć większe uprawnienia do zamykania niskiej jakości i renomy uczelni po to by uzdrowić rynek polskiej edukacji wyższej.

- Chcielibyśmy zaostrzyć kryteria oceny i uniemożliwić funkcjonowanie tym podmiotom, które na tym rynku nie powinny się pojawić, bo psują opinię o polskim szkolnictwie wyższym - mówi Agencji Informacyjnej Newseria Daria Nałęcz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. - Chcemy mieć więcej możliwości zamykania bądź zawieszania uprawnień w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z autentycznym naruszeniem interesów studentów oraz kadry.

Równolegle przy okazji nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym trwają prace nad ograniczeniem katalogu opłat, które mogą być pobierane przez uczelnie wyższe od studentów. To jeden z zapisów, który został zaproponowany przez Parlament Studentów RP w proponowanych zmianach do ustawy. Dzieki zamkniętemu spisowi opłat studenci nie będą już zaskakiwani dodatkowymi, niespodziewanymi obciążeniami finansowymi z tytuł czynności administracyjnych, które dzisiaj stanowią nawet kilkadziesiąt procent kwoty czesnego. Resort chce przygotować katalog, który jasno przedstawi listę usług, za które opłat pobierać nie wolno.

Pisaliśmy o tym: studenci dyskutują z ministerstwem o zmianach w prawie

 - W uzgodnieniu z przedstawicielami Parlamentu Studentów stwierdziliśmy, że dopuścimy zmianę w ustawie mówiącą, że senat określa nie tylko zasady wnoszenia opłat, ale wzorzec umowy między studentem a uczelnią. Wówczas również przedstawiciele samorządu studenckiego będą mogli brać udział w uchwalaniu tego wzorca. A kandydat wiedziałby dokąd idzie, na jakich zasadach finansowych - mówi wiceminister. 

Zdaniem wiceminister nie wszystkie uczelnie kształcą dobrze, nie wszystkie mają jasno określony profil dydaktyczny, co więcej większość uczelni nie współpracuje z rynkiem lokalnym i nie dostosowuje swoich ofert dydaktycznym do potrzeb rynku pracy. Ministerstwo chce by kształcenie na studiach wyższych było realizowane w ramach studiów ogólnoakademickich i studiów praktycznych. Ważne dla Ministerstwa są studia praktyczne, które programy w procesie dydaktycznym powinny uwzględniać szeroko zakrojoną współpracę z przedsiębiorcami. Włączenie pracodawców w proces dydaktyczny jest ważnym elementem, który pozwoli na zwiększenie kwalifikacji absolwentów tak by spełniały oczekiwania przyszłych pracodawców.

- Chcielibyśmy, by studenci na kierunkach praktycznych musieli uczestniczyć w trzymiesięcznych praktykach zawodowych. Zależy nam na tym, żeby uczelnie nie produkowały bezrobotnych, tylko ludzi dobrze przygotowanych do wyzwań rynku. Chcemy rozróżnić uczelnie i kierunki o profilach ogólnoakademickich od kierunków o profilach praktycznych z naciskiem na te drugie - tłumaczy wiceminister.

Kolejnym pomysłem Ministerstwa jest stworzenie możliwości potwierdzania umiejętności i wiedzy zdobytej nie tylko w procesie formalnej edukacji (na studiach) ale także w praktyce. Dzięki wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenie zawodowego studenta tok studiów mógłby zostać skrócony.

- Chcemy dać możliwość, by również osoba, która nie poszła naturalnym cyklem od początku, mogła potem dzięki umiejętnościom, które nabyła, wrócić do edukacji i skrócić sobie cykl kształcenia. Na przykład księgowa, która by poszła na finanse i rachunkowość, znałaby temat podobnie lub lepiej niż profesor wykładający. Chcemy więc oszczędzić przerabiania materiału, który został dobrze przyswojony i dać szansę uzupełnienia tej wiedzy - wyjaśnia Daria Nałęcz.

Według wiceminister równie ważną kwestią dotyczącą rozwoju uczelni jest współpraca z rynkami lokalnymi, w szczególności z biznesem. Uczelnie powinny działać na rzecz środowiska lokalnego - współpracować z jego mieszkańcami, pisząc np. ekspertyzy dotyczące spraw lokalnych. Powinny też brać pod uwagę specyfikę regionu, w którym funkcjonują.

- Regiony są różne. Inaczej pod inne zawody będziemy przygotowywali studentów na Śląsku, a inaczej nad morzem. Chcemy tę specyfikę podkreślić i umożliwić studentom zdobywanie dobrego zawodu - tłumaczy Daria Nałęcz.

Ostatnią przytaczaną ważną zmianą w przepisać jest wprowadzenie zasady równości wszystkich studentów. Resort zapowiada, że zmiany w prawach studentów pozwolą na przyznawanie stypendiów naukowych studentom pierwszego roku.

Najbliższe tygodnie to konsultacje międzyresortowe i społeczne, które pozwolą na merytoryczną ocenę zmian w ustawie.

 - Chcieliśmy, aby nowa ustawa weszła w życie od 1 października. Ale liczymy się z tym, że może będzie pojawić się małe opóźnienie, bo niestety jak widać w związku z napływającymi nowymi propozycjami ten proces uległ przedłużeniu - mówi Daria Nałęcz.

To doskonała wiadomość dla wszystkich studentów, a przede wszystkim maturzystów. Inwestycja w studia to lata spędzone w uczelni i często dziesiątki tysięcy złotych wydane na czesne, mieszkanie, narzędzia i pomoce dydaktyczne. 

Ministerstwo nie zapowiada listy rankingowej. Sam fakt usunięcia z rynku uczelni najgorszych taką listę utworzy. Niestety po fakcie, zatem w tym roku przed maturzystami kolejne wyzwanie - wybór remonowanej uczelni i wartościowych studiów. 

kategoria: informacje|15 maja 2013 r.